Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng…

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo trung ương về chống tham nhũng (Ban chỉ đạo) đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo rà soát và đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; thảo luận và nhận xét về phương hướng và nhiệm vụ chính trong năm 2020.

Kỷ luật hơn 90 quan chức quản lý tập trung

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư và Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh:

Nhìn lại năm 2019 và từ đầu Đại hội Đảng lần thứ XII, chống tham nhũng (Chống tham nhũng) đã có những bước tiến lớn, với nhiều hướng dẫn và giải pháp đột phá, đi sâu, đạt được nhiều Kết quả rất quan trọng, toàn diện, đồng bộ, hơn nữa phát âm và được đồng ý, đánh giá cao bởi các quan chức, đảng viên và nhân dân; tham nhũng được kiểm soát, dần dần ngăn chặn và có xu hướng được giải tỏa; đóng góp quan trọng để duy trì sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đáng chú ý:

Thứ nhất, tập trung vào chỉ đạo và thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện các thể chế quản lý kinh tế xã hội và chống tham nhũng, góp phần hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “tham nhũng không thể bị hủy hoại”. Chính phủ trung ương, Bộ chính trị và Ban thư ký đã ban hành gần 30 tài liệu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hệ thống chống tham nhũng. Quốc hội đã thông qua 18 luật, 20 nghị quyết; Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 100 nghị định, 119 nghị quyết, 37 quyết định và 33 chỉ thị, giúp nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần ngăn ngừa tiêu cực và tham nhũng.

Kể từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Thư ký đã ban hành gần 80 tài liệu để tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hệ thống chống tham nhũng; Quốc hội đã ban hành 63 luật, pháp lệnh và 66 nghị quyết; Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 611 nghị định, 535 nghị quyết và 197 quyết định, góp phần hoàn thiện cơ chế phòng ngừa nghiêm ngặt để “không thể tham nhũng”.

Thứ hai, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử được chỉ đạo nhằm tăng cường, đi sâu, tạo ra bước đột phá mới trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 420 đảng viên đã bị kỷ luật vì tham nhũng và cố tình làm sai.

Ủy ban kiểm tra trung ương đã kỷ luật chính quyền trung ương, Bộ chính trị và Ban thư ký vì kỷ luật ba tổ chức Đảng trực thuộc chính quyền trung ương và hơn 20 quan chức trung ương. có 5 ủy viên trung ương đảng, cựu ủy viên trung ương đảng.

Kể từ khi bắt đầu Đại hội Đảng lần thứ 12 cho đến nay, hơn 90 cán bộ dưới quyền quản lý trung ương đã bị kỷ luật, trong đó có 21 thành viên của Trung ương Đảng và cựu thành viên của Trung ương Đảng (2 đảng viên). Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Qua kiểm tra, kiểm toán, các vi phạm đã được phát hiện, các đề xuất đã được thu hồi và xử lý tài chính với 135.816 tỷ đồng và 897ha đất; xử phạt hành chính đối với 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra để xử lý 98 vụ, 121 đối tượng; tập trung vào việc hoàn thành kiểm tra và kiểm toán các dự án thua lỗ, tổn thất lớn, dư luận đặc biệt và các trường hợp theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.

Điều tra và xử lý các vụ án tham nhũng và các vụ án kinh tế ngày càng trở nên sâu sắc và hiệu quả; điều tra và làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng, thu hồi tài sản kỹ lưỡng, truy tố, và đối xử nghiêm khắc và hợp pháp nhưng cũng rất nhân văn. Năm 2019, Ban chỉ đạo đã theo dõi và chỉ đạo xử lý 67 vụ và 55 vụ, trong đó có truy tố mới và phục hồi 19 cuộc điều tra; điều tra 22 vụ / 132 bị cáo; khởi tố 21 vụ / 108 bị cáo; Xét xử 20 vụ / 85 bị cáo; xét xử phúc thẩm 15 vụ / 157 bị cáo; đặc biệt, phiên tòa xét xử 10 vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng và phức tạp và dư luận đã được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Từ đầu Đại hội XII đến nay, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo xử lý 107 vụ, 90 vụ, xét xử sơ thẩm 53 vụ / 550 bị cáo; xét xử phúc thẩm 43 vụ / 412 bị cáo với bản án khắc nghiệt nhưng cũng rất nhân văn.

Thứ ba, tập trung vào chỉ đạo và khắc phục những thiếu sót và lĩnh vực có khó khăn và trở ngại, chẳng hạn như: chỉ đạo loại bỏ những khó khăn và trở ngại và khắc phục những hạn chế và điểm yếu trong công việc. tài sản như

Thứ năm, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, sâu sát, quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, quyết tâm cao. Đồng chí trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí phó trưởng Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo sâu sát, toàn diện các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo. Phát huy tốt cơ chế hội ý, giao ban hàng tuần, hàng tháng của 3 đồng chí phó trưởng Ban Chỉ đạo được phân công chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án và của các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo 110 để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất chủ trương, đường lối xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại các cấp ủy, tổ chức Đảng được phân công theo dõi, phụ trách. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác; chuẩn bị chu đáo nội dung, phục vụ tốt các phiên họp của Ban Chỉ đạo và các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, trưởng Ban Chỉ đạo lưu ý năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tiến hành tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. 

Do vậy, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được; công tác PCTN cần tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội và PCTN, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chỉ đạo rà soát, tổng hợp những kiến nghị sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách, pháp luật của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, định hướng lớn về PCTN trong các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, chỉ đạo tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ; rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra, kiểm toán đối với các dự án gây thất thoát lớn, thua lỗ kéo dài, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ba là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chú trọng xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt.

Trong năm 2020, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc; truy tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Nhất là tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Bốn là, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những khâu còn yếu, những việc làm dở; những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc “tham nhũng vặt”.

Năm là, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và báo chí trong đấu tranh PCTN. Chấn chỉnh, đấu tranh đẩy lùi tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh PCTN sẽ “làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “làm cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Sáu là, chỉ đạo tổng kết công tác PCTN cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay; tổng kết Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; quan tâm chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 6 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm cần tập trung hoàn thành thanh tra, kiểm toán

– Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên;

– Về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM;

– Việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

– Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng;

– Việc cấp phép và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty VN Pharma…

10 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm

(1) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Vinashin;

(2) Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố;

(3) Vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

(4) Vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma;

(5) Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín;

(6) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tổng công ty CP Dịch vụ thăm dò dầu khí (PVEP);

(7) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến Dự án 15 Thi Sách, TP.HCM;

(8) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin và truyền thông và các đơn vị có liên quan;

(9) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, đất đai; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Đà Nẵng;

(10) Vụ án “Giả mạo trong công tác; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Tổng công ty Lũng Lô và một số công ty, tổ chức liên quan.

Đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

(1) Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát (Sabeco), quận 1, TP.HCM;

(2) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan đến dự án 8-12 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM;

(3) Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng hải quân liên quan đến đất số 7-9 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM;

(4) Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Hội sở chính BIDV và Chi nhánh Hà Thành, Chi nhánh Hà Tĩnh và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Trung Dũng;

(5) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) trong Dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ;

(6) Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị có liên quan;

(7) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên;

(8) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn;

(9) Vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam (Sacombank)”;

(10) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here