PGS. Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – đã chia sẻ quan điểm của ông với Tuổi Trẻ về dự thảo báo cáo chính trị (lần 1) của Đại hội Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 11, 2020-2025 vừa công bố.

Theo Ngân, “nút cổ chai” lớn nhất kìm hãm sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây là vấn đề cơ sở hạ tầng. Do đó, một chương trình tổng thể đột phá về cơ sở hạ tầng sẽ tạo ra động lực cho thành phố phát triển nhanh chóng.

Đây cũng là một trong ba chương trình đột phá và là một trong những chương trình chính được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11.

Bên cạnh đó, ông Ngân cũng cho biết dự thảo báo cáo này phản ánh bức tranh tổng thể về kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh và quốc phòng của thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ trước. Nhưng một số điểm quan trọng cần được làm rõ, “nhấn mạnh” cho thấy sự khác biệt của thành phố so với các tỉnh khác.

Cơ chế thị trường nhanh chóng

 • Những điểm quan trọng, khác nhau mà bạn nói cần “làm nổi bật” trong báo cáo là gì, thưa ông?
 • Trong 5 năm qua, mặc dù tỷ lệ ngân sách giữ lại đã giảm, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì vị thế kinh tế hàng đầu của đất nước, duy trì đà tăng trưởng cao. Chất lượng tăng trưởng kinh tế của thành phố đã thay đổi rất nhiều, năng suất lao động trung bình tăng nhanh. Thành tựu này đã đạt được nhờ những điểm nổi bật về kinh tế.

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo trong nước về độ nhạy cảm với các cơ chế thị trường, do đó thường có những đột phá và cơ chế thí điểm. Hoạt động thị trường trong nền kinh tế thị trường thành phố luôn nhạy cảm và năng động nhất. Đặc biệt là thị trường tài chính, chứng khoán, vốn và công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng cao trong cả nước. Do đó, điểm nổi bật của phát triển thị trường cần nêu rõ điểm nổi bật này.

Trong lĩnh vực kinh tế, tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực tư nhân nắm giữ động lực quan trọng nhất. Khu vực này đóng góp khoảng 55% GRDP của thành phố. Trong khi trung bình quốc gia của nền kinh tế tư nhân chỉ chiếm khoảng 40%. Do đó, trong tổng số vốn đầu tư xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, vốn của khu vực ngoài quốc doanh luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất …

Nhìn thẳng vào những hạn chế

 • Báo cáo dự thảo cũng giới thiệu những hạn chế chưa đạt được trong nhiệm kỳ này. Theo bạn, những hạn chế nêu trên có phản ánh đầy đủ thực tế không?
 • Báo cáo dự thảo nêu ra những hạn chế của thành phố trong phát triển kinh tế. Cụ thể, hạn chế lớn nhất là không phát huy hết hiệu quả của tài nguyên. Ví dụ, tài nguyên đất, tình hình quy hoạch “treo”. Đất nông nghiệp chiếm hơn 50% đất tự nhiên nhưng không được sử dụng cho nông nghiệp, cũng không được sử dụng cho sản xuất và kinh doanh. Điều này cũng dẫn đến vi phạm trong xây dựng, lãng phí tài nguyên và thu hút đầu tư lớn. Rõ ràng nhìn thấy những hạn chế này sẽ giúp nhiệm kỳ tiếp theo có một lộ trình để khắc phục.

Thực hiện tốt các chỉ số có ý nghĩa mới

 • Các tiêu chí được nêu trong dự thảo này là gì?
 • Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ X của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đặt ra 14 mục tiêu, trong khi dự thảo báo cáo lần này đưa ra 24 mục tiêu, một số mục tiêu mới rất có ý nghĩa. Vấn đề là làm thế nào để hoàn thành các mục tiêu đến mức tối đa.

Ví dụ, đầu tư xã hội vào khoa học và công nghệ chiếm trung bình 1% GRDP. Điều này cho thấy thành phố Hồ Chí Minh phải nắm bắt và biến cuộc cách mạng 4.0 thành cơ hội. Hoặc các tiêu chí về tỷ lệ đất giao thông, tỷ lệ cây xanh đô thị, tỷ lệ xử lý chất thải … cho thấy quyết tâm chính trị của thành phố để xây dựng một thành phố hiện đại theo hướng phát triển. . màu xanh da trời.

Ngoài ra, mục tiêu cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, công dân và môi trường đầu tư của thành phố cũng là một điểm nhấn.

 • Nhưng có ý kiến ​​cho rằng với nguồn lực hạn chế của thành phố, nếu được đưa ra nhiều mục tiêu, một chương trình đột phá sẽ khó thực hiện được tất cả các mục tiêu?

Các mục tiêu của cuộc họp không chỉ được thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch đó, mà chúng có thể là khởi đầu của các kế hoạch trong tương lai. Ví dụ, 7 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ trước đã làm được nhiều điều, vẫn còn những thiếu sót và thiếu sót, nhưng nó giúp mở để tiếp tục cho chương trình tiếp theo. Đặc biệt, các mục tiêu chi tiết và cụ thể hơn sẽ dễ thực hiện hơn. Bởi vì nó giúp chúng tôi nhận ra và xác minh nó định kỳ.

Một số mục tiêu mới để phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho nhiệm kỳ 2020-2025

 • Đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh sẽ đạt ít nhất 1,4 trẻ em / phụ nữ (tuổi sinh đẻ) và đến năm 2030, sẽ là 1,6 trẻ em / phụ nữ.
 • Đến cuối năm 2025, 100% hộ gia đình sẽ sử dụng nước sạch, không ngầm cho các hoạt động hàng ngày, tưới nước và sản xuất.
 • Đến cuối năm 2025, 100% chất thải y tế và nước thải công nghiệp sẽ được xử lý.
 • Đến năm 2025, tỷ lệ đất giao thông sẽ đạt 15% và tỷ lệ đường sẽ đạt 2,5 km / km2.
 • Đến cuối năm 2025, tổng diện tích nhà ở mới xây sẽ đạt 50 triệu m2 và diện tích nhà ở trung bình trên đầu người sẽ đạt 22,5 m2 / người.
 • Đến năm 2025, diện tích cây xanh đô thị sẽ đạt không dưới 3m2 / người (hướng tới năm 2030, không dưới 5m2 / người).
 • Tỷ lệ người hài lòng với dịch vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here