Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Liêm vừa ký kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử (HSK) tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019 – 2025.

Mục tiêu của mỗi cư dân thành phố là có một hệ thống đào tạo truyền thông điện tử để tạo ra mối liên kết giữa dữ liệu y tế, dữ liệu khám và điều trị giữa các cơ sở y tế để đảm bảo sự liên tục trong công việc chăm sóc. Chăm sóc định hướng con người được quản lý.

UBCK phải đảm bảo tính bảo mật, mỗi công dân được cấp một mã nhận dạng y tế duy nhất. Phần mềm phải đảm bảo tuân thủ kiến ​​trúc chính phủ điện tử và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thu thập dữ liệu ban đầu về tình trạng sức khỏe của mọi người, dữ liệu bắt buộc bao gồm dữ liệu hành chính (tên đầy đủ, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số ID / ID công nhân, mã số đào tạo sinh viên), dữ liệu lịch sử và các yếu tố liên quan đến sức khỏe (tiền sử bệnh, dị ứng …); Dữ liệu về chỉ số sinh tồn, chỉ số nhân trắc học (cân nặng, chiều cao, BMI, huyết áp …).

Phấn đấu đến năm 2022, thu thập dữ liệu ban đầu về sức khỏe của mọi người.

Cập nhật và bổ sung dữ liệu và thông tin về sức khỏe của mọi người theo thời gian, cố gắng từ nay đến năm 2025 để cập nhật đầy đủ dữ liệu sức khỏe của mọi người.
Đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu; đến năm 2025, hoàn thành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở y tế.

Việc triển khai SX nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và cải thiện sức khỏe của mọi người trong tình huống mới, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn cầu, điều mà mọi người đều được quản lý và chăm sóc. Đồng bộ hóa và kết nối sức khỏe trên toàn quốc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here