Trong thư ngỏ gửi các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng-Chủ tịch Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị mở một tài khoản và sử dụng Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia để hưởng các lợi ích. . Thủ tục hành chính

Trong thư, Bộ trưởng nhắc lại việc ra mắt Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia vào ngày 9 tháng 12 và Thủ tướng bày tỏ mong muốn tạo ra một “cây cầu điện tử thiết yếu, liên tục, hiệu quả”. liên kết Chính phủ với người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ triển khai các dịch vụ công trực tuyến và nhận phản hồi và đề xuất liên quan đến thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực. diện tích, ở tất cả các địa phương.

Bộ trưởng cho biết, Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia hiện đang tập trung tích hợp 8 dịch vụ công cộng để mọi người thực hiện. Bao gồm 5 dịch vụ cho người dân: thay đổi bằng lái xe; Giấy phép lái xe quốc tế; cung cấp điện mới từ lưới điện hạ thế; áp suất trung bình; Thẻ bảo hiểm y tế cấp lại do hư hỏng hoặc mất mát.

Đối với các doanh nghiệp, các dịch vụ được cung cấp bao gồm thông báo và đăng ký các hoạt động quảng cáo; cung cấp điện mới từ lưới điện hạ thế; lưới điện trung thế; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hư hỏng hoặc mất mát; nhóm chứng nhận hàng hóa (19 thủ tục hành chính).

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quý 1 năm 2020, Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia sẽ tăng thêm 15 dịch vụ công liên quan chặt chẽ đến cuộc sống của người dân và doanh nghiệp và tiếp tục tăng theo lịch trình được Thủ tướng phê duyệt. Trình duyệt. Trình duyệt. Trình duyệt.

“Để Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia hoạt động trơn tru và phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách thiết thực và hiệu quả, cần phải chung tay không chỉ với các nhà cung cấp dịch vụ công trực tuyến, mà còn thông qua Thay vì sự quan tâm của mọi người, doanh nghiệp – người thụ hưởng, người trực tiếp sử dụng hệ thống “- Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Với bức thư ngỏ này, Bộ trưởng Dũng bày tỏ mong muốn tất cả người dân và doanh nghiệp đều quan tâm, tạo một tài khoản và sử dụng Cổng thông tin dịch vụ công cộng quốc gia tại www.dichvucong.gov.vn.

Đây sẽ là kênh liên lạc chính với các cơ quan hành chính nhà nước và các nhà cung cấp dịch vụ công cho các quyền, lợi ích và tiện ích.

Một phát ngôn viên của Chính phủ nhấn mạnh rằng ông sẽ luôn lắng nghe quan điểm của mình và tham gia các bộ, ngành và địa phương để cải thiện hệ thống cổng thông tin dịch vụ công cộng để phục vụ công dân và doanh nghiệp tốt hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here