Dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các dự án đường sắt đô thị đô thị, đường cao tốc Bắc – Nam, Hà Nội … sẽ được “Kiểm toán” bởi Văn phòng Kiểm toán Nhà nước vào năm 2020.

Chiều ngày 12/12, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước cho biết, trung tâm kiểm toán sẽ tập trung vào các dự án lớn vào năm 2020, với sự quan tâm đặc biệt của công chúng, trong đó các dự án BT của Khu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ chính thức được “soi” “.

Trong kế hoạch kiểm toán mới được phê duyệt năm 2020, một số dự án như đầu tư xây dựng đường vành đai của 2 và 3 thành phố. Hà Nội, Bắc – Đông Nam trong giai đoạn 2017-2020 … sẽ được “Kiểm toán” bằng cách chú ý.

Một số dự án khác trong danh sách kiểm toán viên năm tới có thể kể đến như Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, Hồ Tông, sông Bắc Chu – sông Nam Mã …), dự án vệ sinh thành phố Hồ Chí Minh. 500kV Long Phú – Đường Mơ, Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và Dự án đường sắt đô thị Hà Nội … ‘

Cũng trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 16 bộ, cơ quan trung ương, 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tâm. Trung tâm. Trung tâm. Chính phủ có quy mô ngân sách lớn.

Cơ quan này sẽ tập trung vào kiểm toán để đánh giá toàn diện quản lý, điều hành, thu chi, và ngân sách địa phương và các bộ.

Trong danh sách kiểm toán năm tới, cơ quan kiểm toán sẽ “làm việc” với một số doanh nghiệp nhà nước về các vấn đề quản lý tài chính, cổ phần hóa, thoái vốn, cũng như tuân thủ các quy định về giá. , thuế, phí … tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán tại Tổng công ty Bất động sản Sài Gòn; Tổng công ty nước Sài Gòn; Tổng công ty Cơ khí Giao thông Sài Gòn, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh …

Một số ngân hàng, như Agribank và Vietket, cũng được đưa vào danh sách kiểm toán viên năm 2020, về các vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng vốn và tài sản của nhà ở. Quốc gia. 2018. …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here