‘Việc điều chỉnh giá sẽ tác động đến ý thức tham gia BHYT của người dân. Người dân sẽ thấy lợi ích, tầm quan trọng và ý nghĩa để tham gia, đảm bảo chủ trương tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, làm quỹ BHYT bền vững hơn”.

hám mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM 

Đây là bản đánh giá được nêu trong thư giải quyết về việc thiết lập giá dịch vụ khám và điều trị y tế không được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả trong các cơ sở khám và điều trị y tế của Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố trình bày trước Hội đồng nhân dân thành phố, sáng 7-12.

Theo báo cáo, nếu được Hội đồng Nhân dân chấp thuận, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 100% khung giá tối đa của các dịch vụ khám và điều trị y tế không được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả trong các cơ sở khám và điều trị y tế. Các bệnh do nhà nước quy định tại Thông tư số 31 năm 2018 (quy định thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho các cơ sở khám và điều trị y tế để điều trị cho bệnh nhân), được sửa đổi và bổ sung trong Thông tư 14 năm 2019 của Bộ Y tế.

Theo đó, các viện có giường, trung tâm y tế tỉnh có chức năng khám, điều trị; Các trung tâm y tế quận thực hiện các chức năng chăm sóc phòng ngừa, chữa bệnh và chữa bệnh đã được phân loại sẽ áp dụng giá của các bệnh viện tương đương.

Các cơ sở y tế chưa được phân loại áp dụng mức giá của bệnh viện IV. Đối với các phòng khám đa khoa khu vực, các trường hợp được cấp giấy phép hoạt động của bệnh viện hoặc rơi vào các trường hợp quy định tại Nghị định 155 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư Đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế hoặc chỉ thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp, khám và điều trị y tế cho bệnh nhân ngoại trú, giá của bệnh viện hạng IV sẽ được áp dụng.

Trong trường hợp Sở Y tế quyết định có sẵn giường, giá bằng 50% giá của giường nội khoa cấp 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày tối đa phải trả là 3 ngày / người / buổi điều trị. Không thanh toán cho kiểm tra y tế trong trường hợp thanh toán giường tiết kiệm.

Trạm y tế tại xã, phường, thị trấn: giá khám bệnh, giá trạm y tế xã; Giá dịch vụ kỹ thuật bằng 70% giá dịch vụ trong Phụ lục III. Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường tiết kiệm, giá bằng 50% giá giường y tế cấp IV của bệnh viện hạng IV.

Theo báo cáo, so với Thông tư 37 năm 2018, giá tại Thông tư 14 năm 2019 không thay đổi cơ cấu dịch vụ khám, điều trị y tế mà chỉ tính mức lương cơ sở tính theo giá dịch vụ từ 1.390 đồng đến 1.490.000 đồng.

Theo đó, giá khám sức khỏe và giường bệnh tăng trung bình 4,4%; giá dịch vụ kỹ thuật y tế tăng trung bình 1,1%. So với Thông tư 02, 2017 (quy định khung giá tối đa cho các dịch vụ khám và điều trị y tế không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở khám và điều trị y tế của Nhà nước), mức giá từ ngày 14 tháng 4 năm 2019, giá khám và điều trị y tế sẽ tăng 13% -15% và giá dịch vụ kỹ thuật y tế sẽ tăng 3-4%.

Tuy nhiên, tỷ lệ bảo hiểm y tế hiện tại ở Thành phố Hồ Chí Minh là gần 88%, vì vậy việc điều chỉnh giá theo Thông tư 14 không ảnh hưởng đến chủ thẻ bảo hiểm y tế, người nghèo và những người khác. biểu tượng chính sách xã hội. Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người trên 80 tuổi, người sống ở các đảo, huyện đảo, người thụ hưởng chính sách xã hội đã được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. thanh toán chi phí khám và điều trị.

Mặt khác, khi tối đa hóa khung giá dịch vụ y tế, nó tạo ra sự bình đẳng giữa những người có thẻ bảo hiểm y tế và những người không có bảo hiểm y tế. Do tỷ lệ người không tham gia bảo hiểm y tế của thành phố không cao (12,4%), nên việc tăng giá dịch vụ y tế có thể được kiểm soát một cách an toàn, không ảnh hưởng đến chỉ số tiêu dùng của toàn thành phố.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here