Chính phủ có kế hoạch giảm 75% chất thải nhựa trên biển vào năm 2030 và không tạo ra chất thải nhựa ở các khu du lịch ven biển.

Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất thải nhựa đại dương vào năm 2030 nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam đối với môi trường quốc tế để giải quyết các vấn đề về rác thải nhựa đại dương.

Theo kế hoạch, đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 75% chất thải nhựa trên biển; 100% ngư cụ bị mất hoặc bị loại bỏ được thu thập; 100% các nhà cung cấp dịch vụ du lịch ven biển không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nhựa khó phá hủy; 100% các khu bảo tồn biển không có chất thải nhựa. Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường mở rộng giám sát hàng năm và cứ sau 5 năm để đánh giá hiện trạng chất thải nhựa đại dương ở một số cửa sông và 12 huyện đảo.

Rác thải ở vùng biển Việt Nam

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đã đặt ra năm nhiệm vụ chính, bao gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hành vi với các sản phẩm nhựa và chất thải nhựa đại dương; Thu thập, phân loại, lưu trữ, vận chuyển và xử lý nhựa và chất thải từ các hoạt động ven biển và biển.

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chính và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển miền trung trong việc phát triển và thí điểm quản lý, giảm thiểu và Tiến hành không sử dụng. sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nhựa bền bỉ ở một số khu nghỉ mát quốc gia ven biển …

Ngoài ra, các bộ và cơ quan liên quan sẽ kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định về thu gom và xử lý chất thải nhựa được tạo ra từ các hoạt động kinh tế biển thuần túy.

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng Việt Nam là quốc gia lớn thứ tư trên thế giới (sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines) về chất thải nhựa thải ra đại dương. Mỗi năm, Việt Nam thải ra 300.000 đến hơn 700.000 tấn chất thải nhựa (chiếm 6% toàn thế giới).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here